คุยเรื่องงานกับมืออาชีพ

 • ลูก-งานไปด้วยกันได้

  ลูก-งานไปด้วยกันได้

  ใครว่าสาวๆ ที่เป็นเวิร์คกิ้งวู้แมน จะไม่สามารถเป็นมนุษย์แม่พร้อมๆ กันด้วยได้ หากเธอสามารถจัดการตารางเวลาของชีวิตให้สมดุลได้แล้ว รับรองเลยว่าเธอจะทำหน้าที่ทั้งสองอย่างได้ดีไม่แพ้กัน

 • จัดระเบียบชีวิตกับนักเขียนเบสเซลเลอร์

  จัดระเบียบชีวิตกับนักเขียนเบสเซลเลอร์

  มาสร้างความสำเร็จในชีวิตโดยการเริ่มจัดระเบียบไปกับนักเขียนหนังสือชื่อดัง ว่าสามารถทำงานเขียนที่รักพร้อมกับงานประจำให้ดีได้อย่างไร

 • บริหารสไตล์เฟซบุ๊ก

  บริหารสไตล์เฟซบุ๊ก

  การประสบความสำเร็จของเฟซบุ๊กนั้น จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องมีแนวทางการบริหารงานที่ดี มิเช่นนั้นจะไม่สามารถยืนผงาดบนโลกออนไลน์ที่เทคโนโลยีหมุนแบบไม่มีวันหยุดอย่างในทุกวันนี้ได้

 • ดิสนีย์-ดินแดนที่ฝันเป็นจริงสำหรับลูกค้าและลูกน้อง

  ดิสนีย์-ดินแดนที่ฝันเป็นจริงสำหรับลูกค้าและลูกน้อง

  การจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและให้ไปสร้างความสุขแก่ลูกค้านั้น องค์กรจะต้อง สร้าง...ความสุข ให้พนักงานเฉกเช่นมาตรฐานเดียวกันกับที่จะทำให้ลูกค้าก่อน

 • ชอล์กไร้ฝุ่นจากกลุ่มคนพิเศษ

  ชอล์กไร้ฝุ่นจากกลุ่มคนพิเศษ

  กลุ่มคนพิเศษหรือผู้พิการทางสติปัญญาสามารถทำงานได้เทียบเท่าคนปกติ หากบริษัทสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานให้คนกลุ่มพิเศษ พวกเขาก็จะดึงศักยภาพในตัวมาใช้ได้อย่างเต็มที่เทียบเท่าพนักงานปกติ

 • กูรูพยากรณ์ 2017 ธุรกิจไปทางไหน

  กูรูพยากรณ์ 2017 ธุรกิจไปทางไหน

  การคาดการณ์ของกลุ่มธุรกิจในปี 2017 ของเจ้าของธุรกิจ จะมีมุมมองในทิศทางเป็นอย่างไรบ้าง

 • เทคโนโลยี เปลี่ยนวิถีคนทำงาน

  เทคโนโลยี เปลี่ยนวิถีคนทำงาน

  เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น เราจะปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้เลย ที่จะไม่พึ่งพานวัตกรรมใหม่เหล่านี้

 • พระมหากษัตริย์นักการศึกษา

  พระมหากษัตริย์นักการศึกษา

  เด็กคือเยาวชนของชาติ จะสร้างชาติให้พัฒนา เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาไปควบคู่กับการสร้างเยาวชนที่ดีด้วย ข้อนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ก็ทรงตระหนักในความสำคัญเช่นกัน

 • โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

  โครงการส่วนพระองค์ต่างๆ ที่พระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น ล้วนด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตามแก่อัตภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลายโครงการยังเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอีกด้วย

 • พระมหากษัตริย์แห่งข้าว ชาวโลกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

  พระมหากษัตริย์แห่งข้าว ชาวโลกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

  ความสนพระราชหฤทัยและเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของชาวนาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ชาวนาสามารถปลูกข้าวพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  » 

ดวงงานรายสัปดาห์

ดวงงานรายสัปดาห์

ดวงงานรายวัน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ดวงงานรายวัน