คุยเรื่องงานกับมืออาชีพ

 • พระมหากษัตริย์นักการศึกษา

  พระมหากษัตริย์นักการศึกษา

  เด็กคือเยาวชนของชาติ จะสร้างชาติให้พัฒนา เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาไปควบคู่กับการสร้างเยาวชนที่ดีด้วย ข้อนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ก็ทรงตระหนักในความสำคัญเช่นกัน

 • โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

  โครงการส่วนพระองค์ต่างๆ ที่พระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น ล้วนด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตามแก่อัตภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลายโครงการยังเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอีกด้วย

 • พระมหากษัตริย์แห่งข้าว ชาวโลกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

  พระมหากษัตริย์แห่งข้าว ชาวโลกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

  ความสนพระราชหฤทัยและเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของชาวนาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ชาวนาสามารถปลูกข้าวพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

 • กังหันนํ้าชัยพัฒนา

  กังหันนํ้าชัยพัฒนา

  พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการทรงเป็นนักประดิษฐ์ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งสามารถทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองในภายภาคหน้าได้อย่างทวีคูณ

 • ฝนหลวง แก้มลิง สร้างสุขปวงประชา ดุจฟ้าประทาน

  ฝนหลวง แก้มลิง สร้างสุขปวงประชา ดุจฟ้าประทาน

  โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในการคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหา แล้วพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ให้ช่วยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน

 • อัครศิลปินจิตรกรรม

  อัครศิลปินจิตรกรรม

  หลากหลายพระอัจฉริยภาพในแขนงต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ไม่เพียงแต่พัฒนาประเทศชาติ แต่ทรงเป็นนักพัฒนาฝีมือพระองค์เองด้วย ในด้านศิลปะ จิตรกรรมก็เช่นกัน

 • พระปรีชาสามารถด้านงานประดิษฐ์และประติมากรรม

  พระปรีชาสามารถด้านงานประดิษฐ์และประติมากรรม

  ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเล็งเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของพระองค์จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ของพสกนิกรของพระองค์ได้ จึงทรงประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนา สิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

 • ตีแผ่การตลาด สไตล์แอปเปิล

  ตีแผ่การตลาด สไตล์แอปเปิล

  อะไรที่ทำให้ผู้คนตกเป็นทาสของผลิตภัณฑ์ตระกูลแอปเปิล ถึงขั้นต้องแห่ไปกางเต้นท์ต่อคิวรอซื้อกันอย่างตื่นเต้น เพื่อให้เป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่ได้ครอบครอง

 • ฟรีแลนซ์ยังไง ให้รอดและรุ่ง

  ฟรีแลนซ์ยังไง ให้รอดและรุ่ง

  การทำงานเป็น Freelance นั้นข้อดีก็มีอยู่มากมายเป็นร้อยประการ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าคุณจะได้อิสระทางการเงิน คิดงานได้อย่างอิสระและยังทำงานที่ไหนก็ที่คุณอยากทำ

 • สยบพฤติกรรมสมองลิง โฟกัสให้ดีๆ การงานที่มีก็จะแจ่ม

  สยบพฤติกรรมสมองลิง โฟกัสให้ดีๆ การงานที่มีก็จะแจ่ม

  ปัญหาสำคัญที่เกิดกับมนุษย์ คือมักจะเปลี่ยนจากงานตรงหน้าที่จำเป็น ไปสู่ธุระเล็กๆ น้อยๆ หรือแม้แต่สิ่งรบกวนยิบย่อย จนเป็นอาการ หลุดโฟกัสง่าย

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  » 

ดวงงานรายสัปดาห์

ดวงงานรายสัปดาห์

ดวงงานรายวัน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ดวงงานรายวัน