การเขียนจดหมายสมัครงานให้ดึงดูดใจ HR

17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:35 น. | เปิดอ่าน 262,081 | ความคิดเห็น 0

โดย : M2Fjob

การเขียนจดหมายสมัครงานถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสมัครงานและยังมีผลต่อการรับเข้าทำงานอีกด้วย

จดหมายแนะนำตัวเพื่อสมัครงาน เป็นจดหมายที่เขียนแบบทางการ มี ชื่อ ที่อยู่ของผู้สมัคร วันที่เขียน ชื่อ หรือตำแหน่งของผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาใบสมัคร ชื่อบริษัท เนื้อหา ของจดหมาย และลายมือผู้สมัคร ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า เพราะข้อมูลต่างๆ ที่คุณอยากให้ บริษัทรู้จะอยู่ใน Resume อยู่แล้ว

การเขียนจดหมายสมัครงาน

  จดหมายสมัครงาน (Application Letter) เป็นจดหมายที่เราเขียนเพื่อแนะนำตัวเองอย่างคร่าวๆ เมื่อเราส่ง Resume และเอกสารสมัครงานไปยังบริษัท  ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  • ที่อยู่  ของผู้เขียนจดหมาย 
  • วันเดือนปี  ที่เขียนจดหมาย 
  • เรื่องและเรียน  ที่ต้องการส่งไปหาผู้รับถึงวัตถุประสงค์ และจะส่งจดหมายถึงใคร  แต่สำหรับภาษาอังกฤษจะระบุลงไปด้วยว่าผู้รับจดหมายอยู่ในแผนกใด ตามด้วยที่อยู่ของผู้รับจดหมาย อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ทราบจริงๆว่าผู้รับอยู่แผนกใดก็อาจละเว้นชื่อแผนกแล้วเขียนเฉพาะที่อยู่ก็ได้ แล้วใช้คำขึ้นต้นว่า Dear Sir
  • เนื้อหา  คือ ส่วนที่สำคัญที่สุดของจดหมาย ควรเขียนให้สั้น กระชับ โดยเขียนเฉพาะวัตถุประสงค์หลักๆ ของการส่งจดหมาย ซึ่งคำแนะนำในการเขียนเนื้อหาจดหมายคือ บอกว่าเราพบประกาศรับสมัครงานนี้จากที่ใด วันเวลาใด และต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด แล้วตามด้วยการระบุเอกสารที่เราแนบมาพร้อมความคาดหวังในการเข้าสอบสัมภาษณ์
  • คำลงท้าย
  • ลงชื่อผู้ส่งจดหมาย  ควรมีลายเซ็นด้วยแล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลของผู้ส่งตามปกติ
  • เอกสารแนบ  ควรระบุเอกสารต่างๆ ที่แนบส่งมาพร้อมจดหมายสมัครงานนี้ด้วย เช่น resume , เอกสารทางการศึกษา , รูปถ่าย , ผลงาน

 

ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน แบบที่ 1

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

ดาวน์โหลดการเขียนจดหมายสมัครงาน (ภาษาไทย)   ดาวน์โหลดการเขียนจดหมายสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ)

 

ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน แบบที่ 2

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

ดาวน์โหลดการเขียนจดหมายสมัครงาน (ภาษาไทย)   ดาวน์โหลดการเขียนจดหมายสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ)

 

ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน แบบที่ 3

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

ดาวน์โหลดการเขียนจดหมายสมัครงาน (ภาษาไทย)   ดาวน์โหลดการเขียนจดหมายสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ)

 

**หากคุณไม่สะดวกที่จะเขียนจดหมายสมัครงานเอง คุณสามารถให้ M2Fjob ทำหน้าที่ในการหางานให้กับคุณ       
เพียงฝาก Resume กับ M2Fjob

Tag: จดหมายสมัครงาน,สมัครงาน,Application Letter

คำอธิบายเพิ่มเติม เนื่องจากระบบอีเมล์หรือบริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (เช่น Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (เช่น Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับการโพสต์ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับได้ ทีมงานโพสต์ทูเดย์ดอทคอมจึงทำ URL ย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ ในเว็บนี้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

  1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

  2. comment

งานเด่น

ดวงงานรายสัปดาห์

ดวงงานรายสัปดาห์

ดวงงานรายวัน ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ดวงงานรายวัน