www.M2Fjob.com

รับสมัคร: กุ๊ก (Commit II)

| เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 20-30 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหาร (ยุโรป)
  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว

  ถูกใจงานนี้

  Share to twitter

  0

  ทั้งหมด +