www.M2Fjob.com

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

| เปิดอ่าน 2,252 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534    สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่การพัฒนาความร่วมมือ (การจัดประชุม หารือ สัมมนา ระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานต่างประเทศ) การติดตามความร่วมมือ(จัดประชุม Follow up) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศูนย์ฯเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นการสร้าง network กับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาติมาร่วมปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น
3. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์,รัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารโครงการหรือติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ/ชาวต่างประเทศ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1. มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร เป็นอย่างดี
  2. มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี 

 • ความสามารถด้านภาษา

  • อังกฤษ : ฟัง (ดี) , พูด (ดี) , อ่าน (ดี) , เขียน (ดี)
  • ติดต่อบริษัท

   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

   111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

   Tel: 02-564-7xxx คลิกเพื่อดูเบอร์โทร

   Tel: 02-564-7000

  • ข้อมูลเพิ่มเติม

   • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.nstda.or.th

  ถูกใจงานนี้

  Share to twitter

  0

  ทั้งหมด +