www.M2Fjob.com

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

วันที่ลงประกาศ 12 ธ.ค. 60 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534    สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่การพัฒนาความร่วมมือ (การจัดประชุม หารือ สัมมนา ระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานต่างประเทศ) การติดตามความร่วมมือ(จัดประชุม Follow up) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศูนย์ฯเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นการสร้าง network กับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาติมาร่วมปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น
3. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร