www.M2Fjob.com

 

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)  ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542  โดยทีมผู้บริหารคนไทยผู้มีประสบการณ์และความรู้  ความสามารถ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดแบบตรง  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนี้จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการตลาดแบบตรง ในรูปแบบของ ดีอาร์ทีวี อย่างแท้จริง

ข้อมูลบริษัททั้งหมด

ตำแหน่งงานทั้งหมด

  • ไม่มีตำแหน่งงานของบริษัทนี้