www.M2Fjob.com

รับสมัคร: เจ้าหน้าที่บุคคล

วันที่ลงประกาศ 16 ส.ค. 56 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีเพื่อการเกษตร , เราเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มากว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นทางการเกษตรที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มีความต้องการจะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

รายละเอียดงาน

  • จัดทำค่าแรงพนักงาน
  • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร