www.M2Fjob.com

โรงงานทออวนเดชาพานิช

Company profile

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช "เดชา"
       " เดชา " เป็นโรงงานชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ผลิตสินค้าประเภทอวนจับปลา ภายใต้เครื่องหมายทางการค้าถ้วยทองด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เดชาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอวนและอุปกรณ์ทางการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการส่งออก ทั้งนี้เรามีความปรารถนาที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องเราจึงมีการจ้างทีมวิจัยและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับประสบการณ์ในการผลิตของเราปัจจุบันโรงงานทออวนเดชาได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังหลากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่าย 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5. เอกสารประกอบอื่นๆ ช่น สำเนาบัตรรับรองสิทธิ , ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ , ใบผ่านงาน ฯ (ถ้ามี ) 1 ใบ

Location

โรงงานทออวนเดชาพานิช

Address: เลขที่ 191 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: 043-394-063 ต่อ 107 หรือ 085-535-5623

Fax: 043-393-933

E-Mail: panya.w@dechsnet.com , hr2@dechanet.com

Web: http://www.dechanet.com

No follower