www.M2Fjob.com

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท

ธนาคารยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) หรือ ธนาคารยูโอบี เกิดจากการรวมกิจการที่ประสบความสำเร็จระหว่างธนาคารเอเชีย จำกัด ( มหาชน ) และธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด ( มหาชน ) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 9 ในประเทศไทยด้วยสินทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 248 พันล้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

การผนึกกำลังร่วมกันนี้ส่งผลให้ ธนาคารยูโอบี มีเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางทั่วประเทศถึง 155 สาขาทั่วประเทศ และเอทีเอ็มจำนวน 369 เครื่อง เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า รวมทั้งเสริมสร้างฐานธุรกิจในภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการธนาคารของลูกค้าในระดับภูมิภาค

ด้วยความเป็นสมาชิกของเครือยูโอบี มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 500 แห่งใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ธนาคารยูโอบี จึงมีศักยภาพและบทบาทสำคัญในภาคการเงินการธนาคารของประเทศไทย

ที่ตั้งบริษัท

191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel: 02-343-4222

Tel: 02-343-4xxx คลิกเพื่อดูเบอร์โทร

Tel: 02-343-4242