www.M2Fjob.com

รับสมัคร: พนักงานบัญชี / การเงิน

วันที่ลงประกาศ 3 ต.ค. 56 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตจนถึงขนส่งก๊าซ LPG และ NGV รวมถึงตรวจสอบครบวงจร มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเวลายาวนาน มีบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ / ประกันสังคม :
ค่าล่วงเวลา
ชุดยูนิฟอร์ม
ปรับค่าจ้างประจำปี
โบนัสประจำปี

รายละเอียดงาน

- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

- เอกสารเกี่ยวกับการบัญชี/การเงิน ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร