www.M2Fjob.com

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ Call Center (Full-Time)

วันที่ลงประกาศ 27 พ.ย. 56 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

บริษัท  โสมาภา  อินฟอร์เมชั่น  เทคโนโลยี  จำกัด (มหาชน)  เราคือผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมืออาชีพ  ที่บริการให้คำปรึกษา  วางแผนและออกแบบระบบ  อบรมการใช้งาน  และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและฉับไวตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยการคัดสรรสินค้าและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยมาให้บริการตลอดเวลา

       ตลอด ระยะเวลา  15  ปีที่  เราได้ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและนอกประเทศ  เราได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็น อย่างดีเสมอมา  เราจึงเริ่มขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเซีย  โดยยึดหลักที่ว่า

"คุณภาพเหนือกว่า         &

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาฉะฉานและชัดเจน
  • รักงานบริการ มีความอดทน และมีประสบการณ์ด้าน Call Center มาก่อนจะพิจารณาเปนพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันจากลูกค้าได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว

  ถูกใจงานนี้

  Share to twitter

  0

  ทั้งหมด +