ข้อมูลผู้ใช้งาน

MONTHLY MEDIA REACH-AUGUST 2017
 

Web

Mobile Site

Total

11,902 12,532 51,004 62,906
65,779 26,884 20,331 86,110
แหล่งข้อมูล: Truehits , Facebook

Users

Page views

1.เว็บไซต์ M2Fjob.com เข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ตัวจริง

ชาย 58% และหญิง 42% สถานภาพโสด 82%, แต่งงานแล้ว 15% อายุ 21-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ประกอบอาชีพวิศวกร งานขาย งานการตลาด งานบัญชี ผู้ชำนาญการประเภทต่างๆ

M2Fjob logo

2.ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนหางานในโลกออนไลน์ ด้วย M2Fjob และเครื่องมือหา
งานอื่นๆ ในเครือ Bangkok Post Job และโพสต์ทูเดย์ หางาน-อาชีพ

  • ครอบคลุมคนหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • เจาะกลุ่มบัณฑิตจบใหม่เงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จนถึงผู้บริหารเงินเดือน 500,000 บาทขึ้นไป
  • เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพการทำงาน จนถึงผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วหลายปี